Na zamknięciu WIG20 zyskał 0.448%


Specjalnym pokazem filmu Andrzeja Wajdy \\\\\\\\\\\\\\\"Tatarak\\\\\\\\\\\\\\\" rozpocznie się we wtorek wielka retrospektywa dzieł polskiego reżysera w Filmotece Narodowej w Paryżu. Gościem przeglądu będzie sam Wajda.

Autorzy opublikowanego w piątek raportu Biura Bezpieczeństwa Narodowego uważają, że połączeniami z systemami gazowniczymi Niemiec i Czech wpłynie do Polski prawdopodobnie gaz z Rosji. Stoi to w sprzeczności z dywersyfikacją dostaw gazu, która miała zapewnić dostawy ze źródeł innych niż rosyjskie. Ponad 10 mln osób z Europy Środkowej i Azji Środkowej w przyszłym roku czeka bieda, a 25 mln znajdzie się na granicy ubóstwa. Drugą falę kryzysu najboleśniej odczuje klasa średnia regionu. Takie pesymistyczne dane opublikował w czwartek Bank Światowy. Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju zaakceptował koncepcję trzech farm wiatrowych w południowo-wschodniej Polsce i zastanawia się nad jej sfinansowaniem - wynika z komunikatu banku (listy projektów na agendzie zarządu).Etiopia rozpoczęła produkcję pierwszego elektrycznego auta - Solaris Elettra. Jednak użytkownicy mogą mieć problem z dostępem do elektryczności - podaje serwis BBC. Pod koniec marca Rwanda uruchomiła produkcję pierwszego autobusu napędzanego biopaliwem \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" 1 grudnia 2009 roku zmieniła się Europa. Po kilkuletniej walce europejskich polityków i pokonaniu wielu przeszkód, wszedł w życie Traktat Lizboński, który ma usprawnić funkcjonowanie Unii Europejskiej oraz podnieść jej rangę na arenie międzynarodowej. Czym jest, co postanawia i dlaczego wzbudza tak wielkie emocje\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\? Poważnych utrudnień od wtorku mogą spodziewać się kierowcy zmierzający do centrum Katowic od strony autostrady A4 i południowej części miasta jedną z kluczowych katowickich arterii - ulicą Mikołowską. Remont tej trasy ma potrwać do połowy grudnia.

System REACH – pakiet legislacyjny zakładający obowiązkową rejestrację substancji chemicznych, ocenę dokumentacji technicznej oraz ocenę substancji, udzielanie zezwoleń na wykorzystywanie substancji do produkcji i obrotu, a także powołujący Europejską Agencję Chemikaliów z siedzibą w Helsinkach, w Finlandii.

Jak poinformował „Dziennik Gazeta Prawna”, komisja ds. przemysłu ma przyjąć dziś projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego o bezpieczeństwie dostaw gazu. 1 grudnia 2009 r. została opublikowana decyzja KE z dnia 30 listopada 2009 r. przyznająca niektórym stronom zwolnienie z rozszerzenia na niektóre części rowerowe cła antydumpingowego na rowery pochodzące z Chińskiej Republiki Ludowej, nałożonego rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2474/93, ostatnio utrzymanego i zmienionego rozporządzeniem Rady nr 1095/2005.

Białoruska delegacja jeszcze we wtorek poleci do Moskwy na rozmowy w sprawie warunków dostaw ropy naftowej - poinformował rzecznik białoruskiego rządu. Najpóźniej od 2014 r. sprzedający mieszkania i domy będą musieli - najprawdopodobniej pod groźbą grzywny - przekazywać nabywcom świadectwo energetyczne, które informuje, z jakim zużyciem energii trzeba się liczyć Nawet jeśli Grecja poradzi sobie z nadmiernym deficytem i zadłużeniem, sytuacja tamtejszych banków pozostanie nie do pozazdroszczenia - informuje Daily Telegraph. Greckie banki mają problem, bo coraz więcej firm i Greków, zwłaszcza tych najbogatszych, wycofuje stamtąd swoje pieniądze i lokuje je pod pewniejszymi adresami„Dziennik Gazeta Prawna” podsumowuje ostatnie zmiany cen energii dla gospodarstw domowych. Zatwierdzone przez URE taryfy dla tej grupy odbiorców są niemal identyczne u wszystkich sprzedawców. UE ma już precyzyjny plan, jak wesprzeć Grecję pomimo traktatowego zakazu doraźnej pomocy finansowej. - Ministrowie finansów UE mogą go zatwierdzić w przyszłym tygodniu - mówią Gazecie wysocy urzędnicy w Brukseli. - Coraz więcej Niemców z północno-wschodnich regionów przygranicznych pracuje w sąsiedniej Polsce - pisze w najnowszym numerze niemiecki tygodnik "Der Spiegel

Spółka zależna Pol Aquy zbuduje II etap oczyszczalni Czajka za 91,5 mln zł brutto


Wskaźnik Rynku Pracy informujący o trendach na rynku pozostał w lutym na stabilnym poziomie - podał instytut BIEC.

Wynik na sprzedaży PKP Cargo wzrósł do 11,3 mln zł we wrześniu


- profesora naszej uczelni, który został wyróżniony w dziewiątej edycji konkursu „Zostańcie z nami!”, organizowanego przez tygodnik „Polityka” od 2001 r. Nagroda przyznawana jest młodym naukowcom ze wszystkich dziedzin nauki. Beneficjenci muszą wykazać się wyróżniającymi publikacjami, prowadzić interesujące badania naukowe na wysokim poziomie, a także mieć uzdolnienia dydaktyczne. Gratulujemy!

Przegląd wiadomości ze spółek, godz.20


Przegląd wiadomości ze spółek, godz.20

Kto przejmie Gemiusa? Jest już czterech chętnych


Cztery podmioty zabiegają o zakup Gemiusa, lidera na polskim rynku badań internetu - dowiedziała się Gazeta.

Do szczególnie niebezpiecznych odpadów medycznych należy bezwzględnie zaliczyć klisze rtg. Pojedyncze klisze rtg w niewielkiej ilości nie stanowią zagrożenia, ale jeśli twój ośrodek zdrowia wytwarza

klisze rtg

należy jest bezwzględnie przechowywać w odpowiednich opakowaniach na odpady medyczne. W dużej ilości klisze rtg mogą emitować na tyle duże dawki promieniowania, że może to stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia.

20 milionów z VAT wyłudzonych na lewych fakturach, są aresztowania


Ponad 20 mln zł podatku VAT mogli wyłudzić od skarbu państwa przedsiębiorcy działający w ten sam sposób. W oszustwie brało udział 100 firm z czterech województw.

najlepszym wyjściem i zabezpieczeniem płynności finansowej jest faktoring. Bez względu na to jaki wybierzemy faktoring - czy faktoring regresywny czy faktoring progresywny to zawsze będzie to wyjście lepsze niż kredyt bankowy. Od jakiegoś czasu obserwuje się znaczny wzrost usługi związanych z faktoringiem i należy oczekiwać, że popularność faktoringu będzie nadal rosła. Dlatego zapoznaj się już teraz z naszą ofertą faktoringową.